A BibLab-csapat

Raffai Balázs – az Előadó

Okleveles faipari mérnök, -mérnöktanár, evangélikus hittantanár, kémiatanár. A soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceum tanára, a BibLab program kidolgozója, előadója. Hivatásom a tanítás, küldetésem a szemléletformálás és a magvetés…

...bővebben rólam >

 

 

Horváth Lucia – az Ötletgazda

Kémia-fizika szakos középiskolai tanár, szaktanácsadó, a „Magyar Kémia Oktatásért” díj tulajdonosa, a líceumi Öveges Projekt szakmai vezetője, laborvezető. A Biblab program ötletgazdája és névadója – „keresztanyja”. Szakmai tanácsaival folyamatosan segíti munkámat, bátorít és menedzsel.

 

Lukácsi Erzsébet – a Laboráns

Analitikus, mikrobiológus technikus, a Líceum laboránsa. Elsősorban az előadások tervezési szakaszában nyújtott hatalmas segítséget a kísérletek kivitelezéséhez kapcsolódó ötleteivel, valamint a Líceumban tartott előadások során maximálisan a kezem alá dolgozik. A kémia tanárok álma!

 

Raffainé Biró Veronika – a Háttérmunkás

Óvodapedagógus, református hitoktató. Neki köszönhetem a mindennapok háttérmunkáját: a vasalt ingtől a meleg vacsorán át az erkölcsi támogatásig. A Líceumon kívül tartott előadások során ő végzi a laboránsi feladatokat. Emellett a tábor-programban vezetőtársam.

 

 

Horváth Balázs PhD. – a Marketinges

Okleveles faipari mérnök, -mérnöktanár, közgazdasági szakember. A Biblab honlap kreatív szerkesztője. Gazdasági tanácsaival, marketingötleteivel önzetlenül segíti munkámat.