Mózes az ÚR vegyésze

A zsidók történelmének egyik legfontosabb szakaszát, Mózes születésétől a Tízparancsolat átadásáig terjedő időszakot dolgoztam fel ebben az előadásban.

Az alcímben feltett kérdés: „Hol a csudában van Isten?” – tréfásan –, már magában rejti a választ is. Az isteni kinyilatkoztatásnak az ószövetségi történelemben tetten érhető formái, a csodák jelennek meg az előadásban. Ezek a csodák adtak lehetőséget arra, hogy látványos kísérletekkel illusztráljuk Mózes életének fordulatait.

A csodás események segítségével nemcsak arra kapunk választ, hogy akkor, a zsidókat hogyan vezette Isten, hanem talán arra a kérdésre is, hogy a mi életünkben hogyan van jelen. Emellett a kísérleteket szemlélve a teremtett világ sokszínűségére is rácsodálkozhatunk.

Most nézzük egy kicsit részletesebben!

A leginteraktívabb formája az előadásnak, ha a résztvevők csoportokban, asztalok körül ülnek, melyeken az előkészített tálcákon a szükséges kísérleti eszközök és anyagok találhatók. Hogy tudjuk merre járunk, egy vaktérkép van előttünk, melyre az előadás során felkerülnek a fontos helyszínek. Az egyiptomi rabszolgaság idején megszülető Mózes csodálatos életben maradását és menekülését követően az égő csipkebokrot szemléltetjük elsőként, melyet az isteni jelek követnek, ez utóbbiak minden asztalon.

A jelekkel a tarsolyában Mózes már bátran áll a fáraó előtt, ám hiába, így jön a 10 csapás. Az élhetetlenné vált vizekből tömegével előjövő békák hangos brekegése mindenkinek mosolyt csal az arcára, melyet nem a jégeső, hanem a  10. csapás illusztrációja fagyaszt rá. A szabadulás éjszakáját követően Isten felhő- és tűzoszlopként vezeti a népet a pusztában. A felhőoszlopot asztalonként védőszemüvegben, míg a tűzoszlopot az előadói asztalon egy önkéntes segítségével hívjuk életre. A Vörös-tenger kettéválását is testközelből szemlélhetik a bátrabbak. Miután a sziklából fakasztott vízzel szomjunkat oltottuk, megállunk a Sínai-hegy lábánál, ahol némi várakozás után megláthatjuk az isteni szövetség jelét, a két kőtáblát - természetesen rajta a Tízparancsolattal.

A kísérletek során közelről szemlélt események segítségével egészen olyan élményünk lehet, mintha mi is ott lettünk volna, és átélhetjük Mózes életének csodáit. Közben egyrészt együtt gondolkodunk arról, hogy mit tanítanak ezek a történetek nekünk, mai embereknek. Másrészt a kísérleteket megfigyelve rácsodálkozhatunk az élettelen anyagok teremtett világban betöltött szerepére, s ezzel a teremtő Isten mindenütt jelen-valóságára.

Kellemes tanulást kívánok mindenkinek!

Vissza a főoldalra