Próféták a laborban

Az előadás a zsidók történelmének az ország kettészakadásától a babiloni fogságig terjedő nehéz időszakát mutatja be a próféták szemszögéből.

A prófétaság intézménye kiemelt ez idő tájt, hiszen Isten küldötteiként, hírnökeiként fontos üzenetet adtak át a népnek és a királyoknak: rámutattak az egy, élő, igaz Istenre. Különböző jelképes cselekedetek, csodatételek vagy fenyegetés formájában adták át az üzeneteket, melyek többségében Isten tűzzel csap le, vagy épp a tűzből menti ki híveit. Innen az alcím: „Amelyik isten tűzzel felel, az az Isten.”

Ezek a tüzes jelenségek adtak lehetőséget arra, hogy látványos kísérletekkel illusztráljuk néhány próféta életének eseményeit.

Nézzük kicsit részletesebben!

A leginteraktívabb formája az előadásnak, ha a résztvevők csoportokban, asztalok körül ülnek, melyeken az előkészített tálcákon a szükséges kísérleti eszközök és anyagok találhatók. Mivel egy fontos időszakot vizsgálunk, felkerül a táblára egy idővonal, melyen a királyok és a próféták válnak láthatóvá - idővel.

Elsőként az Aháb király papjait megleckéztető Illés lép a színre, akinek a Kármel-hegyi istenítéletét, majd a tüzes szekéren történő elragadtatását szemléltetem két bonyolultabb, nagyon látványos kísérlettel. Illés hű tanítványa Elizeus, akinek sok csodatétele közül a súnémi asszony fiának feltámasztása kerül elő asztalonként. Jeremiást látomásban figyelmezteti Isten a közelgő veszélyre, amit gőzölgő üst képében mutat meg neki. Ezután Jeremiás prófétál az Úr "lángoló haragjáról" is, ami a hamis prófétákat éri majd utol. Dániel barátait a tüzes kemencéből szabadítja ki az Úr. Végül a babiloni király, Bélsaccar lakomáján megjelenő különös feliratot idézzük.

A történetek átélése közben elgondolkodhatunk, hogy vajon saját életünk eseményei is hordozhatnak-e hasonló „istenbizonyító” értelmet, jelentést.

Emellett a kísérleteket szemlélve a teremtett világ sokszínűségére ebben az előadásban is rácsodálkozhatunk.

Alább az előadásról készült videó rövid kivonata látható.

Vissza a főoldalra