Magamról

Okleveles faipari mérnök, -mérnöktanár, evangélikus hittantanár, kémiatanár. A soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceum tanára, a BibLab program kidolgozója, előadója. Hivatásom a tanítás, küldetésem a szemléletformálás és a magvetés…

A természet szeretete és az alkotás vágya gyermekkoromtól fogva megvan bennem.

A faipari mérnöki és mérnöktanári képzés során lassan helyére került minden. Habár a soproni egyetemen víg kedélyű professzorok plántáltak belém mérnöki látásmódot, és citerakészítésre is vetemedtem, az első megtartott gyakorlóórám után tudtam, hogy tanítani akarok. Csakhogy a faipari szakoktatás közben az evangélikus teológián már valami másra készültem. Hitoktatóként a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium Líceumban kaptam feladatot az Úristentől.

Evangélikusságom bölcsőjét édesanyám ringatta, a krisztusi tanításhoz való hűségemet az ódon nemeskéri templomban szívtam magamba, nyitottságot a soproni Líceumban tanultam, az ökumené szellemisége pedig egész családomat meghatározza.

Református hitoktató, óvónő feleségemmel Isten áldásából négy szép gyermeket nevelünk Sopronkövesden, egy általunk épített döngöltfalú vályogházban.

Legutóbbi utam Debrecenbe vezetett, ahová nem pulykáért, hanem a kísérletező kémiaoktatás megismeréséért mentem – remélem nem hiába. Kémiatanárként szintén a Líceum diákságát „boldogítom”.

De hogy ebből a puzzle-ból mit rak ki idővel a Nagy Rendező, azt csak Ő tudja…